Szkolenie Okresowe e-learningowe dla Pracowników zatrudnionych na stanowiskach zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia z dnia 27lipca 2004 (DZ.U. Nr 180, poz 1860, z późn. zm.)

Przejdź do zakupu

Szkolenie Okresowe e-learningowe dla Pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27lipca 2004  (DZ.U. Nr 180, poz 1860, z późn. zm.).

W tym produkcie znajduje się:

  • Szkolenie okresowe bhp pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 - moduł I - Regulacje Prawne
  • Szkolenie okresowe bhp pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 - moduł II - Ocena Zagrożeń
  • Szkolenie okresowe bhp pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 - moduł III - Ergonomia Stanowisk Pracy
  • Szkolenie okresowe bhp pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 - moduł IV - Wypadki Zagrożenia Pierwsza Pomoc

O autorze

Biuro Obsługi Firm PIO-MAR s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, oferując szereg realnych korzyści w zakresie administracyjnego wsparcia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Danych Osobowych.
Przygotowujemy również kompletną
dokumentację kadrową, wymagane sprawozdania dotyczące ochrony środowiska.
W ramach naszych usług dodatkowych oferujemy
zlecenia wykonywane dronem.

Zacznij już teraz...

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn