Szkolenie Okresowe e-lerningowe dla Pracowników zatrudnionych na stanowiskach Robotnicznych.

Przejdź do zakupu

Szkolenie Okresowe e-learningowe dla Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27lipca 2004  (DZ.U. Nr 180, poz 1860, z późn. zm.).

Grupa docelowa szkolenia:

Wszyscy pracodawnicy zatrudniemi na stanowiskach typowo robotnicznych, w tym przy pracach zakwalifikowanych jako niezbezpieczne, niezależnie od nazwy zajmowanego stanowiska pracy.

Cel i korzyści płynące ze szkolenia:

Dzięki udziałowi w niniejszym szkoleniu:

1. uzyskasz aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych prawa pracy, jej organizacji z uwzglądnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą, w tym pracami zakwalifikowanymi do prac szczególnie niebezpiecznych,

2. usystematyzujesz wiedzę w zakresie pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych,

3. uzyskasz informacje o zagrożeniach czynnikami występującymi w procesach pracy w tym prac szczególnie niebezpiecznych oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy

4. dowiesz się jak postępować w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz wypadków innych osób.

Zalety naszego szkolenia:

1. Dowolny i nielimitowany czas na zapoznanie się z przedstawionymi treściami szkolenia,

2. Przystępna forma przejrzystej prezentacji,

3. Możliwość dodatkowej konsultacji telefonicznej lub e-mailowej ze specjalistą ds. BHP / Inspektorem Ochrony Ppoż / Ratownikiem Medycznym.

Jak dokonać zakupu ?

1. kliknij zakładkę przejdź do zakupu lub kup teraz,

2. wypełnij formularz zamówienia podając dane niezbędne do wystawienia i przesłania zaświadczenia - Imię i Nazwisko, datę urodzenia oraz adres email,

3. wypełnij dane niezbędne do wystawienia faktury

4. wpisz i aktywuj kod rabatowy ( jeśli go posiadasz ),

5. potwierdź zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności,

6. kliknij - kupuję i płacę.

Po zakupie szkolenia i odnotowania płatności przez nasz system, otrzymasz potwierdzenie oraz fv. na wskazany adres.

Jak przejść szkolenie ?

Szkolenie składa się z czterech modułów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym z nich przejdź do zakładki - Test sprawdzający umieszczonej w górnej części ekranu. Po poprawnej odpowiedzi na pięć testowych pytań, uzyskasz możliwość przejścia do następnego modułu. Po ukończeniu wszystkich wymaganych modułów oraz uzyskaniu 80% poprawnych odpowiedzi, szkolenie uznaje się za zaliczone pozytywnie.

Na podstawie pozytywnie ukończonego szkolenia, wystawione zostanie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego, ważne 3 lata od daty wystawienia (rok przy pracach niebezpiecznych), którego oryginał wyślemy do Ciebie na wskazany przy zamówieniu adres korespondencyjny.

W tym produkcie znajduje się:

  • Szkolenie Okresowe Robotnicze - Moduł I - Regulacje Prawne
  • Szkolenie Okresowe Robotnicze - Moduł II - Ocena Zagrożeń Pracowników
  • Szkolenie Okresowe Robotnicze - Moduł III - Zagrożenia i Pierwsza Pomoc
  • Szkolenie Okresowe Robotnicze - Moduł IV - Wypadki ich okoliczności, przyczyny i profilaktyka

Zacznij już teraz...

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn