Szkolenie w zakresie wymagań Ochrony Danych Osobowych i RODO dla pracownika upoważnionego - cz.1 - podstawy prawne i obowiązująca dokumentacja + certyfikat.

Przejdź do zakupu szkolenia

Niniejsze szkolenie zawiera informacje zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy o Ochronie Danych z dnia 10 maja 2018 r. ( z późn, zm.).

Grupa docelowa szkolenia:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy, na których mają dostęp do danych przetwarzanych w celach i na rzecz Pracodawcy – Administratora Danych Osobowych, niezależnie od nazwy zajmowanego stanowiska pracy.

Cel i korzyści płynące ze szkolenia:

Dzięki udziałowi w niniejszym szkoleniu:

1. uzyskasz aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i zasad ich przetwarzania,

2. dowiesz się jak powinna wyglądać prawidłowo prowadzona dokumentacja w zakresie danych osobowych.

Zalety naszego szkolenia:

1. Dowolny i nielimitowany czas na zapoznanie się z przedstawionymi treściami szkolenia,

2. Przystępna forma przejrzystej prezentacji,

3. Możliwość dodatkowej konsultacji telefonicznej lub e-mailowej z Inspektorem Ochrony Danych / Managerem Bezpieczeństwa Informacji.

Jak dokonać zakupu ?

1. kliknij zakładkę przejdź do zakupu lub kup teraz,

2. wypełnij formularz zamówienia podając dane niezbędne do wystawienia i przesłania zaświadczenia - Imię i Nazwisko, oraz adres email,

3. wypełnij dane niezbędne do wystawienia faktury,

4. wpisz i aktywuj kod rabatowy ( jeśli go posiadasz ),

5. potwierdź zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności,

6. kliknij - kupuję i płacę.

Po zakupie szkolenia i odnotowania płatności przez nasz system, otrzymasz potwierdzenie oraz fv. na wskazany adres.

Jak przejść szkolenie ?

Szkolenie składa się prezentacji multimedialnej. Po zapoznaniu się z jej zawartością przejdź do zakładki - Test sprawdzający umieszczonej w górnej części ekranu. Po poprawnej odpowiedzi na pięć testowych pytań oraz uzyskaniu 80% poprawnych odpowiedzi, szkolenie uznaje się za zaliczone pozytywnie.

Na podstawie pozytywnie ukończonego szkolenia, wystawione zostanie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, a uczestnik może wygenerować imienny certyfikat, na podstawie danych podanych przy zakupie szkolenia.

W tym produkcie znajduje się:

  • Szkolenie w zakresie wymagań Ochrony Danych Osobowych i RODO dla Pracownika upoważnionego cz.1 - podstawy prawne i dokumentacja.

O autorze

Biuro Obsługi Firm PIO-MAR s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz.

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, oferując szereg realnych korzyści w zakresie administracyjnego wsparcia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej , Ochrony Danych Osobowych oraz obsługi zgłoszeń Sygnalistów.
Przygotowujemy również kompletną
dokumentację kadrową, wymagane sprawozdania dotyczące ochrony środowiska. W ramach naszych usług dodatkowych oferujemy zlecenia wykonywane dronem.

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn