Szkolenie Wstępne - Instruktaż Ogólny dla Pracownika zatrudnionego na stanowisku Robotniczym.

Przejdź do zakupu

Szkolenie Wstępne - Instruktaż Ogólny dla Pracownika zatrudnionego na stanowisku Robotniczym, zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 27lipca 2004  (DZ.U. Nr 180, poz 1860, z późn. zm.).

Grupa docelowa szkolenia:

Wszyscy nowo zatrudniani pracownicy, studenci odbywajacy u pracodawcy praktykę lub staż oraz uczniowe odbywający praktyczną naukę zawodu.

Cel i korzyści płynące ze szkolenia:

Dzięki udziałowi w niniejszym szkoleniu poznasz następujące zagadnienia:

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.

5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.

6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.

7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.

8. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.

9. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.

10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Jak dokonać zakupu ?

1. kliknij zakładkę przejdź do zakupu lub kup teraz,

2. wypełnij formularz zamówienia podając dane niezbędne do wystawienia i przesłania zaświadczenia - Imię i Nazwisko, nazwę stanowiska pracy oraz adres email,

3. wypełnij dane niezbędne do wystawienia faktury

4. wpisz i aktywuj kod rabatowy ( jeśli go posiadasz ),

5. potwierdź zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności,

6. kliknij - kupuję i płacę.

Po zakupie szkolenia i odnotowania płatności przez nasz system, otrzymasz potwierdzenie oraz fv. na wskazany adres.

Jak przejść szkolenie ?

Szkolenie składa się z pięciu modułów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym z nich i potwierdzeniu przez uczestnika, zapoznania się i zrozumienia przekazanych treści objętych tematyką instruktażu ogólnego, tą część szkolenia wstępnego uznaje się za zaliczone pozytywnie. Potwierdzenie zapoznania się i zrozumienia przekazanych treści realizowane jest na zasadzie odpowiedzi na zadane na koniec każdego modułu pytanie: Tak / Nie.  Tylko odpowiedź twierdząca umożliwia przejście do kolejnego modułu oraz zaliczenie szkolenia.

Na podstawie pozytywnie ukończonego szkolenia, uczestnik zostanie poproszony o potwierdzenie szkolenia  na karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) Karta szkolenia jest załącznikiem do ostatniego modułu szkolenia. Kartę szkolenia wstępnego wyślemy do Ciebie na wskazany przy zamówieniu adres korespondencyjny. Kartę podpisuje również Pracodawca lub bezpośredni przełożony, udzialajac wymagengo dla stanowiska pracy instrukażu stanowiskowego.

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:

"W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego."

W tym produkcie znajduje się:

  • Szkolenie Wstępne w zakresie BHP - instruktaż ogólny - Pracownik Produkcji - Moduł I
  • Szkolenie Wstępne w zakresie BHP - instruktaż ogólny - Pracownik Produkcji - Moduł II
  • Szkolenie Wstępne w zakresie BHP - instruktaż ogólny - Pracownik Produkcji - Moduł III
  • Szkolenie Wstępne w zakresie BHP - instruktaż ogólny - Pracownik Produkcji - Moduł IV
  • Szkolenie Wstępne w zakresie BHP - instruktaż ogólny - Pracownik Produkcji - Moduł V

O autorze

Biuro Obsługi Firm PIO-MAR s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, oferując szereg realnych korzyści w zakresie administracyjnego wsparcia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Danych Osobowych.
Przygotowujemy również kompletną
dokumentację kadrową, wymagane sprawozdania dotyczące ochrony środowiska.
W ramach naszych usług dodatkowych oferujemy
zlecenia wykonywane dronem.

Zacznij już teraz...

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn

Cenimy Twoją prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies.

Dostosuj Odrzuć Akceptuję
Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.

Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.

Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.

Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Pokaż więcej Pokaż mniej